Συνάντηση με τη Generation 2.0 – Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία

Η Προέδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α, Μελίνα Δασκαλάκη και η Διευθύντρια Σοφία Μαρινάκη με την υπεύθυνη συνηγορίας δικαιωμάτων και νομικής συμβουλευτικής στο Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, Σωτηρία Χήρα και τη βοηθό νομικής συμβουλευτικής, Αντιγόνη Ανωμερίτη. Ενόψει της νέας δράσης συμβουλευτικής που ξεκινά και υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α Α.Ε, εγκαινίασαν μια νέα συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α.
Στη συνάντηση εργασίας δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τον σχεδιασμό του μοντέλου υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής προς όφελος ευάλωτων ομάδων που στηρίζουμε.
*Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).