Συνδεσιμότητα και εξοπλισμός επικοινωνίας από τη WIND Hellas

H επικοινωνία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής προσπάθειας του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και των ομάδων streetwork που επιχειρούν στους δρόμους της πόλης. Η WIND Ηellas συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το έργο μας, παρέχοντας μας συνδεσιμότητα και εξοπλισμό επικοινωνίας.
Μια πολύτιμη προσφορά, ώστε οι ομάδες μας να συνεχίσουν απρόσκοπτα να δρουν στο πεδίο, βοηθώντας τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε!