Μία σημαντική δωρεά, τρία διαχωριστικά plexiglass (που τοποθετήθηκαν σε δύο αυτοκίνητα και σε ένα γραφείο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων), πραγματοποίησε η εταιρεία Print offset. Tα plexiglass αποτελούν ένα μέτρο περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία, τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελουμένων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. από τον κορωνοϊό. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας προσφορά.