Τρία διαχωριστικά plexiglass, δωρεά της Print offset

Μία σημαντική δωρεά, τρία διαχωριστικά plexiglass (που τοποθετήθηκαν σε δύο αυτοκίνητα και σε ένα γραφείο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων), πραγματοποίησε η εταιρεία Print offset. Tα plexiglass αποτελούν ένα μέτρο περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία, τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελουμένων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. από τον κορωνοϊό. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας προσφορά.