Τρόφιμα από την Κίνηση Αλληλεγγύης Πατησίων

Είκοσι κιλά ελιές, σε ισάριθμα βάζα, παρέδωσαν σήμερα μέλη της Κίνησης Αλληλεγγύης Πατησίων (5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας) στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου. Τρόφιμα πολύτιμα για τα άτομα και τις οικογένειες που υποστηρίζει το Κ.Υ.Α.Δ.Α. Ευχαριστούμε!