Τρόφιμα, ρούχα και παπούτσια από ιδιώτη

Τρόφιμα, ρούχα και παπούτσια συμπεριέλαβε η δωρεά ενός ακόμη ιδιώτη που έφθασε στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με κινητήριο δύναμή του το αίσθημα της αλληλεγγύης και της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Σας ευχαριστούμε πολύ!