1.600 γιαούρτια από τη FrieslandCamnpina Hellas

Η πιο σκληρή συνέπεια της οικονομικής αδυναμίας είναι αυτή του υποσιτισμού. Αυτήν προσπαθεί να «χτυπήσει» το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με τη βοήθεια των χορηγών του. Πιστός συνοδοιπόρος και αρωγός στο έργο του ΚΥΑΔΑ, η FrieslandCampina Hellas – ΝΟΥΝΟΥ πρόσφερε και αυτή την εβδομάδα 1.600 γιαούρτια για τους ωφελούμενους του ΚΥΑΔΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Κύκλος Φροντίδας».