100 σαλάτες από τη Galitel S.A.

Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, η Galitel S.A. στήριξε το έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. με 100 ακόμη πλυμένες και φρεσκοκομμένες σαλάτες, μία πολύτιμη προσθήκη στα πακέτα τροφίμων που διανέμονται μέσω των δομών μας σε εκείνους που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.