11.646 λίτρα εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού από τη Beverage World

Για τη Beverage World του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, η Κοινωνική Ευθύνη και η Αλληλεγγύη δεν είναι θεωρητικές έννοιες. Είναι έννοιες τις οποίες, τόσο η διοίκηση του Ομίλου όσο και εργαζόμενοι, πιστεύουν και υπηρετούν στην πράξη και μας το απέδειξαν για μία ακόμη φορά.

Σε μια ακόμη μεγαλειώδη πράξη αλληλεγγύης, η Beverage World προσέφερε  στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων 11.646 λίτρα εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού.

Η προσφορά σας είναι πολύτιμη! Σας ευχαριστούμε!