155 σαλάτες από τη Galitel S.A.

155 σαλάτες, προσφορά της Galitel S.A. προστέθηκαν στα προς διανομή είδη για τους ωφελούμενους του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Ευχαριστούμε!