Σχεδόν 3.000 γιαούρτια από τον ΟΛΥΜΠΟ

Πολύ σημαντική η σημερινή δωρεά της εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ σε σχεδόν 3.000 γιαούρτια, καθώς στηρίζει το όραμα του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για την παροχή ολοένα και περισσότερων αγαθών στα άτομα και τις οικογένειες σε ανάγκη. Ευχαριστούμε!