2.100 κύπελλα γιαουρτιού από τη Leader A.E.

Μεγαλειώδης για μία ακόμη φορά υπήρξε η δωρεά της εταιρείας Leader A.E. σε γιαούρτια. Σήμερα το πρωί, 2.100 κύπελλα γιαουρτιού γέμισαν και πάλι τα ψυγεία του Κ.Υ.Α.Δ.Α. ώστε να φτάσουν σε εκείνους που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τον καθένα. Ευχαριστούμε!