2.400 γιαούρτια από τη Leader Α.Ε.

Στο κοινωνικό μας παντοπωλείο δεν καλύπτουμε απλά τις ανάγκες διατροφής των οικογενειών που υποστηρίζουμε. Δημιουργούμε πακέτα με όσο το δυνατόν πιο θρεπτικά τρόφιμα. Σταθερός συμπαραστάτης στο έργο μας παραμένει η Leader Α.Ε., που αυτή την εβδομάδα μας έστειλε 2.400 γιαούρτια, τα οποία θα μοιραστούν στα νοικοκυριά που υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστούμε!