Είναι κοντά μας σχεδόν κάθε εβδομάδα, με δωρεές με τις οποίες εμπλουτίζουμε τα βασικά πακέτα τροφίμων που το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων διανέμει στους ωφελούμενούς του. Ο λόγος για την Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα Καταπολέμησης της πείνας που σήμερα παρέδωσε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων 2.400 συσκευασίες βούτυρο για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ευχαριστούμε!