20 διπλά στρώματα από την AHO Hotel OPERATIONS

Μια σημαντική δωρεά, η οποία θα βρει ιδανικούς αποδέκτες ανάμεσα στις οικογένειες που στηρίζει το Κ.Υ.Α.Δ.Α. 20 διπλά στρώματα από την AHO Hotel OPERATIONS, που θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ύπνου σε ανθρώπους, που η καθημερινότητα τους είναι εξαιρετικά απαιτητική και η αγορά ενός καινούργιου στρώματος δεν είναι εύκολη. Η προσφορά σας είναι πολύτιμη. Σας ευχαριστούμε!