200 κοτόπουλα από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό "Πίνδος"

Ένα “δώρο” για 200 από τις οικογένειες που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, 200 κοτόπουλα, έφτασαν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, προσφορά του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Κοτόπουλα Πίνδος. Η προσφορά σας είναι πραγματικά σημαντική. Σας ευχαριστούμε!