200 συμπληρώματα διατροφής Lecalcif από τη RAFARM Α.Ε.Β.Ε.

Ευχαριστούμε RAFARM Α.Ε.Β.Ε. για τα 200 συμπληρώματα διατροφής Lecalcif, τα οποία προστέθηκαν στα ράφια του Κοινωνικού Φαρμακείου. Η αποτελεσματική λειτουργία του είναι συνδεδεμένη με αυτού του είδους τις προσφορές. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε!