23 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο ΒΕΝΕΤΗ

Ξανά κοντά μας ο Φούρνος ΒΕΝΕΤΗ δώρισε σήμερα για τα άτομα και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη άλλα 23 καρβελάκια ψωμί. Σας ευχαριστούμε!