3.200 γιαούρτια από τη FrieslandCampina Hellas

Πολλές είναι οι εταιρείες, που ειδικά στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διανύουμε, στέκονται με σεβασμό, αγάπη και με τη διάθεση της προσφοράς απέναντι στην ελληνική κοινωνία και οικογένεια. Αυτό κάνει και η FrieslandCampina Hellas- NOYNOY στηρίζοντας συστηματικά το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα δώρισε στο Κ.Υ.Α.Δ.Α., μέσω του προγράμματος ΕΚΕ Κύκλος Φροντίδας, 3.200 ακόμη γιαούρτια για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε!