3.206 πλύσεις στο Κοινωνικό Πλυντήριο το 2022

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με έναν απολογισμό των δραστηριοτήτων μας με απώτερο στόχο την αποτύπωση του κοινωνικού αντικτύπου του συνόλου των δράσεων μας.
Το 2022 περισσότερες από 3.200 πλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό Πλυντήριο, το οποίο στεγάζεται εντός του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών και λειτουργεί καθημερινά 8:00 – 15:00.
Εκεί, οι πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, αφήνουν τα ρούχα τους και στη συνέχεια τα παραλαμβάνουν φρεσκοπλυμένα και καθαρά. Μια σημαντική δομή που δρα συμπληρωματικά στο πολύπλευρο έργο μας.
*Tη λειτουργία του Κοινωνικού Πλυντηρίου υποστηρίζει το Skip της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas.