4.800 γιαούρτια για τους ωφελούμενους του ΚΥΑΔΑ

Η αναστολή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων λόγω του lockdown είχε σαν αποτέλεσμα αρκετά προϊόντα, διατροφής και άλλα, να παραμείνουν αδιάθετα. Στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με συνολικό αριθμό 26.000 ωφελουμένων, πολλά από αυτά τα προϊόντα βρίσκουν τους ιδανικούς τους αποδέκτες- γίνονται πολύτιμα δώρα για εκείνους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα προμηθευτούν. Αυτό θα συμβεί και με τα 4.800 τεμάχια γιαούρτι, που έφτασαν στο Κ.Υ.Α.Δ.Α., μέσω της συνεργασίας με το Μπορούμε.