Πέρα από τα βασικά είδη διατροφής που προμηθεύει σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, μία ακόμη βασική ανάγκη που καλείται να καλύψει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, για τους ωφελούμενούς του, είναι η ανάγκη για καθαριστικά είδη και είδη ατομικής υγιεινής. Για αυτό και η σημερινή δωρεά από τη σαπωνοποιΐα Αρκάδι, σχεδόν 1.400 πλάκες σαπούνι, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Σας ευχαριστούμε θερμά.