4 αρνιά από τη NIKAS

Αλλά τέσσερα ολόκληρα κατεψυγμένα αρνιά θα φτάσουν τις προσεχείς ημέρες σε πολυμελείς οικογένειες που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, χάρη στην νέα δωρεά της αλλαντοβιομηχανίας NIKAS. Σας ευχαριστούμε!