5.000 επισκέψεις στο Κοινωνικό Φαρμακείο το 2022

Πρόσβαση σε φάρμακα και παραφαρμακευτικά προϊόντα δίνει καθημερινά το Κοινωνικό Φαρμακείο του ΚΥΑΔΑ σε άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας.

Το 2022 παρείχε υπηρεσίες σε 1.017 μοναδικούς ωφελούμενους, μετρώντας 5.000 επισκέψεις για λήψη φαρμάκων και 1.969 νέους εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα.

Τη δομή στηρίζουν ανελλιπώς φαρμακεία της πόλης, φαρμακοβιομηχανίες, σύλλογοι και ιδιώτες που προμηθεύουν τα ράφια του με φάρμακα και προϊόντα υγείας που δε χρειάζονται.

Οι δωρεές παραδίδονται καθημερινά στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών κατόπιν επικοινωνίας στο τηλ: 210 8897900

*Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».