Φρεσκοκομμένες σαλάτες από τη Galitel S.A.

Ευχαριστούμε Galitel S.A. για την αδιάλειπτη στήριξη στο έργο μας!
Οι δωρεές της για έναν ακόμη μήνα αποτέλεσαν πολύτιμο στήριγμα στην καθημερινή μας προσπάθεια να παρέχουμε υγιεινά τρόφιμα σε ευάλωτες ομάδες και παράλληλα να δημιουργούμε ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία μας.