61 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο Kora Bakery

61 καρβελάκια ψωμί έφθασαν ήδη στα σπίτια των οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, χάρη στη νέα δωρεά του φούρνου Kora Bakery στο Κολωνάκι. Σας ευχαριστούμε για τη διαρκή σας στήριξη στο έργο μας!