61 καρβελάκια ψωμί έφθασαν ήδη στα σπίτια των οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, χάρη στη νέα δωρεά του φούρνου Kora Bakery στο Κολωνάκι. Σας ευχαριστούμε για τη διαρκή σας στήριξη στο έργο μας!