700 δωρεάν σαλάτες από τον Μπάρμπα-Στάθη

Επτακόσιες συσκευασίες φρέσκιας σαλάτας από τον ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗ μόλις κατέφθασαν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων. Με αυτήν την προσφορά, ο ΜΠΑΡΜΠΑ- ΣΤΑΘΗΣ έχει στηρίξει τον τελευταίο μήνα το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και τους ωφελούμενούς του, με περισσότερες από 3.000 συσκευασίες σαλάτας.