864 κουτιά γάλα από το Δημοτικό Βρεφοκομείο

Με ένα πολύτιμο αγαθό για κάθε οικογένεια με παιδιά, 864 κουτιά γάλα εβαπορέ, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών έδωσε παρών αλληλεγγύης, στηρίζοντας το έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Ευχαριστούμε!