Ένας ακόμη ιδιώτης κοντά μας!

Πολύτιμα «δώρα» για κάθε οικογένεια με μικρά παιδιά, ένα βρεφικό ποδηλατάκι, δύο τσάντες παιχνίδια και μία τσάντα παιδικά ρούχα χάρισε ένας ακόμη ιδιώτης στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. Ευχαριστούμε!