94 σαλάτες από τη Galitel S.A.

94 ακόμη πλυμένες, κομμένες και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες προστέθηκαν στα είδη που τις επόμενες ημέρες θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α., χάρη σε μια ακόμη δωρεά της Galitel S.A. Ευχαριστούμε!