Άλλα 90 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο Kora

Δεύτερη μέρα προσφοράς από τον φούρνο Kora προς το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και τους ανθρώπους που στηρίζει. Τα ενενήντα καρβελάκια ψωμί που παραλάβαμε θα χαρίσουν χαμόγελα σε αντίστοιχο αριθμό ωφελουμένων του Κ.Υ.Α.Δ.Α., αλλά και στις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε!