Δωρεά επίπλων από τον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ

Είκοσι πέντε γραφεία και πενήντα καρέκλες, ένα ερμάριο, μία βιβλιοθήκη και τρία τραπέζια, έπιπλα που θα αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα κτίρια και στις δομές του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων συμπεριέλαβε μια ακόμη δωρεά της εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ προς το K.Y.Α.Δ.Α. Σας ευχαριστούμε!