Δωρεά παιχνιδιών, ρούχων και βιβλίων από τον Δήμο Βριλησσίων

Με 10 κούτες με ρούχα, τρεις κούτες παιχνίδια και δύο κούτες με τσάντες και βιβλία, που προέρχονται από προσφορές πολιτών, στήριξε το έργο του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών ο Δήμος Βριλησσίων. Χρήσιμα αντικείμενα που θα διανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των οικογενειών που στηρίζουμε. Από τα κοινωνικά καταστήματα, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στις συνεργασίες και το γενναιόδωρο πνεύμα ανθρώπων που νοιάζονται για τις οικογένειες που δυσκολεύονται. Σας ευχαριστούμε!