Δωρεά βιβλίων από έναν ιδιώτη

Ένας ακόμη πολίτης δώρισε στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. βιβλία που δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. 105 βοηθήματα Λυκείου, Γυμνασίου, φιλοσοφίας και ψυχολογίας που θα βρουν νέους αναγνώστες ανάμεσα στους δικαιούχους μας. Ευχαριστούμε!