Η BIC πιστός συμπαραστάτης στο έργο μας

Πιστός συμπαραστάτης στο έργο μας, η εταιρεία BIC μας συνέδραμε αμέσως μόλις κοινοποιήσαμε την ανάγκη μας για αφρούς ξυρίσματος, στέλνοντας 120 συσκευασίες που θα διανεμηθούν στους φιλοξενούμενους στις δομές μας.