«Κανένα παιδί μόνο του» είναι το σύνθημα της ΜΚΟ The HOME Project που επέστρεψε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, για να δωρίσει 4 κιβώτια με ρούχα που θα διανεμηθούν σε οικογένειες και παιδιά που στερούνται και τα στοιχειώδη.