Ιδιώτες, αυτοί οι αφανείς ήρωες

Η συμβολή των εταιρειών στην υποστήριξη του έργου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) είναι μεν καθοριστική, εξίσου σημαντική είναι όμως και η προσφορά των συμπολιτών μας, που φτάνουν καθημερινά στις δομές του Κ.Υ.Α.Δ.Α. φέρνοντας «πολύτιμα δώρα» για εκείνους που τα χρειάζονται: 18 σακούλες ρούχα, 1 σακούλα με παιχνίδια, 1 σακούλα παπούτσια και 2 κουβέρτες αλλά και διάφορα είδη σπιτιού έφθασαν τις λίγες τελευταίες ημέρες στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, από τρεις μόνο ιδιώτες, για να διατεθούν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.