Δίπλα μας το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Έχουμε προτεραιότητα να υποστηρίζουμε ευάλωτους συνανθρώπους μας. Με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» μας συνδέουν κοινοί στόχοι. Να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών που στηρίζουμε. Τον Νοέμβριο προσέφεραν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών αναγκαία είδη για τον χειμώνα. ΄Έξι κουβέρτες, ένα πάπλωμα και τέσσερις σάκους με ρούχα. Ευχαριστούμε!