Μαζί μας ξανά ο φούρνος Κora Bakery

Παραμένοντας πιστός στο ραντεβού κοινωνικής προσφοράς του, ο φούρνος Κora Bakery βρέθηκε και αυτή την εβδομάδα στο πλευρό μας με 104 καρβέλια ψωμί. Σας ευχαριστούμε!