Μεγαλειώδη δωρεά σε ψωμί από την Καραμολέγκος Α.Ε.

Από την περασμένη εβδομάδα μέχρι σήμερα η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. έχει προσφέρει συνολικά 5.236 τεμάχια ψωμί του τοστ. Μια μεγαλειώδη δωρεά που στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες που λαμβάνουν τρόφιμα από τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών. Σας ευχαριστούμε!