Μια ακόμη γενναιόδωρη προσφορά της Leader A.E.

Μια ακόμη γενναιόδωρη προσφορά της Leader A.E. σε 780 λίτρα ροφήματα ρυζιού. Είμαστε ευγνώμονες για τις τακτικές δωρεές σας σε αγαθά που καλύπτουν κάθε φορά και διαφορετικές ανάγκες των συμπολιτών μας. Η συνεισφορά σας στο έργο μας είναι πολύτιμη!