Μια γενναιόδωρη προσφορά της ΑΠΣΙ Πίνδος

Είναι από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα των πακέτων που διανέμουμε σε οικογένειες σε ανάγκη. Πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και απαραίτητα για μια ισορροπημένη διατροφή. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙNΔΟΣ  δώρισε στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. 2.000 κoτόπουλα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την πλούσια κοινωνική δράση του και τη συνεχή στήριξη που παρέχει στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ!