Μια σπουδαία κίνηση προσφοράς από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup)

Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από τη μεγάλη δωρεά που δεχτήκαμε σήμερα με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη.

Η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Μελίνα Δασκαλάκη μαζί με τους εργαζόμενους κατά την παράδοση μιας γενναίας ποσότητας τροφίμων και ενδυμάτων από εκπροσώπους του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup). Μια σημαντική πράξη προσφοράς που μας επιτρέπει να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στις κοινωνικές ομάδες που στηρίζουμε μέσω του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών. Σας ευχαριστούμε!