Νέες δωρεές σε ψωμί από τον Φούρνο της Αλέκας

Νόστιμο και φρέσκο ψωμί, το οποίο ζυμώνουν με μεράκι στον Φούρνο της Αλέκας και στη συνέχεια στέλνουν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, ώστε να διατεθούν στις οικογένειες που στηρίζουμε. Τις τελευταίες ημέρες 195 καρβελάκια ψωμί προστέθηκαν στα πακέτα τροφίμων μας. Ευχαριστούμε!