Ο σύλλογος "Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων" και πάλι κοντά μας

Τα μέλη του συλλόγου Ορθόδοξων Γυναικών «Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων» εκφράζουν με έργα το «αγαπάτε αλλήλους» συγκεντρώνοντας και παραδίδοντας στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης μεγάλες ποσότητες ρούχων για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτό έκαναν και σήμερα, παραδίδοντας στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών 35 σάκους και κούτες με ρούχα.