Οι εργαζόμενοι της Convert Group στηρίζουν το έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων που προσφέρει ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών αξιοποίησαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας Convert Group. Παρέδωσαν στο Κέντρο μας 26 τσάντες με ρούχα και παπούτσια, τα οποία βρίσκονται ήδη στα ράφια των καταστημάτων μας και θα διατεθούν σε νοικοκυριά που τα χρειάζονται. Μια σημαντική πράξη γενναιοδωρίας που μεγαλώνει το έργο μας. Σας ευχαριστούμε!