Συμμετοχή της Διευθύντριας του Κ.Υ.Α.Δ.Α. σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος

Στις 21 Νοεμβρίου η Διευθύντρια του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Σοφία Μαρινάκη συμμετείχε στην ημερίδα για την παρουσίαση των παραδοτέων-αποτελεσμάτων του ERASMUS + Έργου “Στεγάζοντας μια ζωή από το δρόμο: Ένα ταξίδι πίσω στο σπίτι υποστηρίζοντας τους ομοτίμους” που διοργάνωσε η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος.
Ενημερώθηκε για τους τομείς που θα μπορούσαν να εμπλακούν οι εκπαιδευμένοι ομότιμοι Υποστηρικτές και αναφέρθηκε στον ρόλο τους στην κοινωνική επανένταξη των αστέγων, τους τομείς παρέμβασής και την αποτελεσματικότητα μίας νέας μεθόδου κοινωνικής υπηρεσίας.
Eίναι μεγάλη μας χαρά να συνομιλούμε και να συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες, αναζητώντας νέες ευκαιρίες και πρακτικές για την υποστήριξη των αστέγων και την επανένταξη τους στην κοινωνία.