Ξανά δίπλα μας ο ανώνυμος δωρητής

Δίπλα μας ξανά ο ανώνυμος δωρητής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο οποίος μας παρέδωσε γενναίες ποσότητες τροφίμων για τα πακέτα που διανέμουμε καθημερινά σε ευάλωτες οικογένειες.
Τον ευχαριστούμε!