142 σαλάτες και 36 συσκευασίες πατάτες από τη Galitel S.A.

Πιο γευστικά θα είναι τα γεύματα των ωφελούμενών μας μετά τη νέα δωρεά της Galitel S.A. 142 σαλάτες και 36 συσκευασίες πατάτες BABY θα εμπλουτίσουν το τραπέζι οικογενειών που είναι σε ανάγκη. Ευχαριστούμε!