Δωρεά ρούχων από δύο πολίτες

Η επαναχρησιμοποίηση ρούχων είναι μια διαδικασία με πολλαπλά οφέλη. Πράξη προσφοράς και παράλληλα βιώσιμη λύση διαχείρισης των ενδυμάτων. Μέσω της Αθηναϊκής Αγοράς παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους και άνθρωποι που δυσκολεύονται αποκτούν ρούχα που χρειάζονται. Σήμερα, δύο ακόμη ιδιώτες πρόσφεραν τρεις βαλίτσες και πέντε σάκους με ανδρικά και γυναικεία ρούχα. Σας ευχαριστούμε!