8.532 ατομικοί χυμοί από τον όμιλο ΕΛΟΜΑΣ

Μια δωρεά που βοηθάει την αποστολή μας ήρθε σήμερα από τον όμιλο ΕΛΟΜΑΣ.  8.532 ατομικοί χυμοί θα φτάσουν στις οικογένειες που στηρίζουμε μέσω των πακέτων τροφίμων που διανέμουμε από τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών. Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξη σας!